Co dělat když

Poradce při potížích

Problém Pravděpodobná příčina Řešení

Lom pásu (Přímý lom naznačuje únavu materiálu)

 • Nevhodně zvolený pás
 • Příliš vysoké napětí pásu
 • Nadměrný posuv
 • Nesprávné řezná kapalina
 • Malý průměr hnacího kola
 • Opotřebované vedení pásu
 • Pás dře o přírubu hnacího kola
 • Zuby v kontaktu s obrobkem před začátkem řezání
 • Příliš těsné boční vedení
 • Příliš hrubá zubová rozteč (malé TPI) - viz volba ozubení
 • Snížit napětí pásu - viz tabulka doporučeného napětí
 • Snížit rychlost posuvu
 • Kontrola řezné emulze
 • Použít tenčí pás - viz manuál stroje
 • Kontrola tlaku vodítek. Vyměňte opotřebované
 • Nastavte pozici kola
 • Nastavit mezeru 10 mm mezi pilou a obrobkem
 • Seřídit vodítka

Předčasné opotřebení zubů

 • Pás nasazený obráceně
 • Nesprávné zaběhnutí pásu
 • Tvrdé vměstky v materiálu
 • Vysoká tvrdost materiálu
 • Nesprávné řezná kapalina
 • Řezná rychlost příliš vysoká
 • Rychlost posuvu příliš nízká
 • Správně nasadit pás
 • Snížit posuvy a rychlosti při záběhu podle doporučení výrobce
 • Zkontrolujte skutečnou tvrdost materiálu
 • Zvýšit řeznou rychlost a posuv
 • Kontrola emulze
 • Snížit rychlost - viz doporučené rychlosti řezání
 • Zvýšit posuv - viz doporučené posuvy

Nepřesný řez

 • Opotřebované zuby
 • Posuv příliš malý/velký 
 • Nesprávné TPI
 • Nerovnoměrný přísun řezné kapaliny
 • Vodítka pásu opotřebená nebo volná
 • Použijte nový pás
 • Viz doporučené posuvy
 • Viz volba ozubení
 • Úprava trysky chlazení
 • Utáhněte nebo vyměňte vodítka

Podřez - pás uhýbá v řezu

 • Příliš velký posuv
 • Nedostatečné napětí pásu
 • Opotřebovaný rozvod zubů
 • Opotřebované zuby
 • Příliš jemné zuby (velké TPI)
 • Vodítka pásu opotřebená nebo volná
 • Viz doporučené posuvy
 • Viz doporučená napětí
 • Kontrola tvrdosti materiálu
 • Použijte nový pás
 • Použít hrubé rozteč (menší TPI)
 • Utáhněte nebo vyměňte vodítka

Zadřená tříska

 • Nevhodná řezná kapaliny/malé množství
 • Nadměrná rychlost / posuv
 • Malá zubová rozteč (velké TPI)
 • Kontrola emulze
 • Snížení rychlosti nebo posuvu
 • Viz volba ozubení

Upadávání zubů

 • Příliš vysoký pousuv
 • Zaseknutí zubu v řezu
 • Řezná kapalina - nevhodná/malé množství
 • Tvrdé vměstky
 • Nevhodná zubová rozteč (TPI)
 • Nedostatečné upnutí obrobku
 • Zuby jsou v opačném směru
 • Snížit posuv nebo rychlost.
 • Viz doporučené ŘP
 • Použít nový pás
 • Kontrola emulze
 • Kontrola tvrdosti a kvality materiálu, 
 • Viz volba ozubení
 • Zkontrolujte svěrák; Ujistěte se, že obrobek je pevně uchycen
 • Obrátit pás

Opotřebení na hřbetu pásu

 • Nedostatečné napětí
 • Nesprávný pás
 • Nadměrný posuv
 • Zaseknuté horní vodítka, poškozené nebo opotřebované
 • Vodítka pásu příliš daleko od sebe, opotřebené nebo volné
 • Pás v kontaktu s přírubou hnacího kola
 • Viz doporučená napětí
 • Zvolte variabilní ozubení
 • Snížit posuv,
 • Viz doporučené hodnoty
 • Zvýšit tlak; jsou-li opotřebené, nahradit (nikdy nepřebrušovat)
 • Přesunutí vodítek co nejblíže obrobku
 • Nastavení sbíhavosti

Lom na hřbetu (indikuje protáčení obrobku)

 

 • Nesprávný posuv / rychlost
 • Špatná zubová rozteč
 • Vodítka pásu zaseknutá, opotřebovaná, daleko od sebe nebo poškození
 • Kontakt pásu s obrobkem
 • Viz doporučení řezných podmínek
 • Viz volba ozubení Upravit nebo nahradit vodítka
 • Nastavte upínací tlak
 • Nastavte 10 mm mezeru mezi pásem a obrobkem

Nepravidelný lom (naznačuje pohyb obrobku)

 • Materiál nedostatečně upnut ve svěráku
 • Zkontrolujte hydraulický tlak svěráku

Praskliny mezi zuby

 • Opotřebené ložisko nebo vodítka
 • Vodítka pásu daleko od sebe, opotřebené nebo volné
 • Boční vodítka v kontaktu se zuby
 • Nesprávné napětí
 • Zkontrolujte kola a vodítka
 • Zvýšit tlak; jsou-li opotřebené, nahradit (nikdy nepřebrušovat)
 • Nastavte vodítka do správné pozice
 • Zkontrolovat skutečné napětí

Drsný povrch, vibrace nebo chvění

 • Opotřebovaný nebo poškozený pás
 • Nesprávný posuv a rychlost
 • Nedostatečné vedení pásu
 • Nedostatečné napětí pásu
 • Nesprávná zubová rozteč
 • Použijte nový pás
 • Viz volba ŘP, upravit dokud nezmizí
 • Seřídit vodítka, dostatečně blízko
 • Viz doporučená napětí
 • Viz volba ozubení

Škrábance na boku, opotřebovaný rozvod

 • Vodítka dřou pás
 • Nedostatečné napětí
 • Špatná šířka pásu
 • Tvrdé vměstky
 • Nastavte vodítka
 • Viz doporučená napětí
 • Viz manuál stroje - doporučený pás
 • Kontrola tvrdosti materiálu

Namodralé zuby

 • Nesprávná zubová rozteč
 • Nesprávný posuv nebo rychlost
 • Nesprávná (nebo nedostatek) řezné kapaliny
 • Nedostatečné odvádění třísek z pásu
 • Viz volba ozubení
 • Viz volba řezných podmínek
 • Kontrola řezné emulze
 • Zkontrolovat čistící kartáč

Lom ve sváru

 • Špatně svařeno (nedostatečné popuštění)
 • Příliš velké napětí
 • Kontrola svařovacího procesu
 • Snížení napětí

Skákání pásu  

 • Křivý svar
 • Příliš jemné TPI (více než 30 zubů v řezu)
 • Vylámané zuby
 • Malý posuv
 • Kontrola svařování
 • Viz volba ozubení
 • Použít nový pás
 • Viz volba řezných podmínek

 

PILANA Metal spolupracuje

Naši významní partneři

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Kliknutím na tlačítko OK udělíte souhlas s užitím. OK | Odmítnout Zásady používání cookies