Návod správného užití

 1. Je třeba věnovat pilovému pásu stejnou péči jako je věnována jiným obráběcím nástrojům. Zvláště je třeba kontrolovat:
  - trhliny
  - napěchování hřbetu
  - zkroucení a otupení zubů pásu
 2. Udržovat pásovou pilu v dobrém technickém stavu. Zvláště je třeba kontrolovat:
  - zda je funkční upínací svěrák a mechanika napínání pásu
  - zda je dostatečný tlak hydrauliky, množství chladící kapaliny a rovnoběžnost oběžných kol.
  V opačném případě je potřeba provést výměnu a seřízení.
 3. Nasadit pilový pás na čistá, třísek zbavená oběžná kola, zasunout jej mezi vodící kolečka, správně napnout pás a seřídit
  rotující kartáč pro vynášení třísek ze zubní mezery.
 4. Řezaný materiál pevně upínat do svěráku tak, aby byl co největší počet zubů (nejméně 4, nejvíce 30) v záběru.
 5. Při řezání více kusů musí být každý kus pevně upnut.
 6. Před řezáním zjistit tvrdost materiálu – tvrdé místo, šupinu nebo ožehnutí plamenem odstranit
 7. Před řezáním odlitků důkladně pilníkem nebo ocelovým kartáčem odstranit z povrchu odlitků písek, který způsobuje velmi rychlé otupení pilového pásu.
 8. Před zahájením řezání je třeba dodržet minimální vůli mezi hrotnicí pásu a řezaným materiálem – 10 mm a nastavit pak minimální tlak posuvu ramene pily.
 9. Po spuštění stroje postupně tlak posuvu ramene zvyšovat. Nepoužívat příliš velkého ani příliš malého tlaku.
 10. Při řezání dbát na plynulý tok chladící kapaliny do místa řezu.
 11. Po odříznutí dvou nebo tří kus kusů proveďte dopnutí pilového pásu.
 12. Po určité době kontrolujte dobu řezu a je-ji tato nepoměrně dlouhá, vyměňte pilový pás za nový.
 13. Nikdy nezačínejte řezat s novým pilovým pásem ve starém řezu. Je třeba materiál otočit a začít řezat znovu.

PILANA Metal spolupracuje

Naši významní partneři

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Kliknutím na tlačítko OK udělíte souhlas s užitím. OK | Odmítnout Zásady používání cookies